Jestem doświadczonym nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyłam kierunek-matematyka, specjalność-nauczycielska. Stale podwyższam swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnorodnych szkoleniach i kursach.

Proponuję profesjonalne korepetycje dla osób, które:

  • mają problemy z matematyką,
  • chciałyby lepiej zrozumieć materiał omawiany na lekcji lub poszerzyć swoją wiedzę matematyczną,
  • chciałyby przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego (poziom podstawowy, rozszerzony), egzaminów poprawkowych.

Forma zajęć:

  • korepetycje indywidualne – dla osób preferujących zajęcia sam na sam z korepetytorem.
  • korepetycje w grupach 2 – 4 osobowych – polecam tę formę zajęć grupom przyjaciół, znajomych, uczniów z tej samej klasy, którzy chcieliby uczyć się razem.
  • kursy przygotowujące do matury i egzaminu ósmoklasisty - grupy 5-10 osobowe
  • Zajęcia prowadzę od poniedziałku do soboty, w dogodnych dla ucznia godzinach.
  • Oferuję możliwość przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w czasie ferii zimowych oraz do egzaminów poprawkowych w czasie wakacji.
  • Dostarczam uczniom pomoce, dodatkowe materiały ćwiczeniowe, arkusze ósmoklasisty, maturalne.
  • Naukę można rozpocząć w każdej chwili.

Cena zależy od poziomu nauczania i liczby osób.
Wszystkie zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanej i wyposażonej w pomoce naukowe sali.

Zapraszam do kontaktu

ul. Sadowa 107B
82-300 Elbląg

tel.: 607672190
e-mail:
kontakt@korepetycje-matematyka.elblag.pl

NIP 5782234481
REGON 281420112